Společnost ŠKODA AUTO zvolena TOP odpovědnou velkou firmou 2018

› Společnost ŠKODA AUTO letos poprvé zvítězila v hlavní kategorii velkých firem
› Ocenění pod záštitou Poslanecké sněmovny, Senátu Parlamentu ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyzdvihuje aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání
› Prestižní cenu převzal Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, který byl vloni ve stejné anketě oceněn jako TOP Odpovědný Leader

Mladá Boleslav, 16. listopadu 2018 – Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, včera večer převzal cenu Byznysu pro společnost Top odpovědná velká firma 2018. Nezávislé ocenění každoročně uděluje nezávislá platforma Byznys pro společnost a vyzdvihuje tak firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, snižování dopadu na životní prostředí a podpoře komunitních a společenských aktivit. ŠKODA AUTO se tak se svou strategií udržitelnosti „ŠKODA Future“ po loňském úspěchu v podobě zlatého certifikátu stala hlavním vítězem v kategorii velkých firem.

„Tato cena dokládá, že náš dlouhodobě odpovědný přístup k podnikání snese nejpřísnější měřítka. Je to ocenění pro všechny zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO, kteří zodpovědně přistupují nejen ke své práci, ale navíc se pravidelně zapojují do řady dobročinných aktivit, a to i ve spolupráci se sociálním partnerem,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů.

ŠKODA AUTO uspěla v prestižní kategorii pro velké firmy, kam se řadí společnosti, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců, nebo jejichž roční obrat činí více než 50 milionů eur. Při posuzování odpovědnosti se u těchto korporací sleduje řada klíčových oblastí, jako je odpovědný přístup k podnikání, lidem a zaměstnancům, ale také k zákazníkům, dodavatelům či k životnímu prostředí. Dále se hodnotí podpora komunity a společensky prospěšných projektů.

Členy poroty jsou desítky zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a rovněž významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji podnikání v ČR. Úspěšné strategie a projekty jsou oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým certifikátem. Přihlásit se mohou všechny společnosti působící na území České republiky. Soutěží se ve dvou hlavních kategoriích pro malé a velké firmy a v několika menších zaměřených na jednotlivé oblasti odpovědného podnikání.

Společnost ŠKODA AUTO se stala absolutním vítězem v kategorii Top odpovědná velká firma, cena Byznysu pro společnost, poprvé. V roce 2017 získala v této kategorii zlatý certifikát a Bohdan Wojnar byl ve stejné anketě oceněn jako TOP Odpovědný Leader. Ocenění pod záštitou Poslanecké sněmovny, Senátu ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí se uděluje již od roku 2011.

Odpovědné a udržitelné podnikání je nedílnou součástí korporátní Strategie 2025, která reaguje na hlavní výzvy v automobilovém průmyslu. ŠKODA AUTO se kromě rozvoje nových oblastí podnikání včetně elektromobility, digitalizace, konektivity nebo autonomního řízení zabývá ve spolupráci se svými partnery také rozvojem regionů, v nichž působí. Jde zejména o oblasti infrastruktury, technického vzdělávání, dopravní bezpečnosti, ochrany životního prostředí, bezbariérové mobility či komunitních projektů. Na realizaci těchto cílů byl vytvořen Nadační fond ŠKODA AUTO s rozpočtem 30 milionů eur, které v příštích třech letech poslouží k investicím na Mladoboleslavsku.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky