Ako firma LAURIN & KLEMENT vyrábala autá i vodičov

Ako firma LAURIN & KLEMENT vyrábala autá i vodičov

V lete 1907 vyrazili na cesty prví vodiči odchovaní autoškolou, ktorú zriadila mladoboleslavská továreň LAURIN & KLEMENT. Ako to vlastne na začiatku minulého storočia bolo s registrovaním vozidiel, výučbou a preverovaním znalostí prvých motoristov?

18. 7. 2022 ŠKODA SVET

Za prvé vodičské oprávnenie v histórii je považovaný glejt vystavený v roku 1888 úradmi nemeckého mesta Mannheim, ktorý Karla Benza oprávňoval k prevádzke jeho samochodov. V susednom Rakúsko-Uhorsku patril k priekopníkom Theodor von Liebieg, ktorý získal povolenie v Liberci krátko po tom, ako si pred Vianocami 1893 doviezol automobil. „Mestská rada týmto potvrdzuje, že sa počas používania tohto vozidla nedopustil ani najmenších chýb,“ znelo prvé povolenie na dnešnom českom území.

Vtedajšie úradné oprávnenie v podstate potvrdzovalo, že daný stroj v rukách vodiča nie je pre svoje okolie nadmerne nebezpečný. Rozhodne nešlo o výsledok odborných posudkov a ani o zavŕšenie akreditovanej výučby uchádzača. V Čechách začalo „dočasné ustanovenie o jazde vozidlami automobilnými a bicyklami motorovými na verejných cestách“ platiť v roku 1900. Na skúšku sa záujemcovia hlásili k certifikovanému komisárovi, zvyčajne so skúsenosťami s parnými kotlami. Stále totiž panovali obavy z výbuchu či už stlačenej pary alebo horľavého benzínu. Predchádzajúca výučba sa nevyžadovala a stačilo preukázať schopnosť bezpečne ovládať vozidlo, s ktorým sa uchádzač dostavil.

Fo001545_typ_A_Ostrava_1-copyV časoch, keď riadenie auta nebolo bežnou schopnosťou, bol skúsený vodič na nezaplatenie.

Škola „chaufferov“ a vodičov

S týmto stavom sa nehodlal zmieriť Václav Klement, spoluzakladateľ mladoboleslavskej továrne na automobily. Sám mal vodičské oprávnenie, teda „Vysvedčenie o skúške“ s podpisom a pečiatkou Theodora Skulinu, „skúšobného komisára pre Kráľovstvo České“, od apríla 1906. V Čechách to bol v tom roku 43. vystavený vodičák. Automobilka však potrebovala vyrábať nielen autá, ale aj vodičov.

1906_20_kveten_zavod_Klement-copyVodičské oprávnenie Václava Klementa z roku 1906.

A tak už v lete 1907 vyšli na cesty absolventi prvej autoškoly na českom území, podporovanej – ako inak – automobilkou z Mladej Boleslavi. V časopise Sport a hry z 3. apríla toho roku podnik avizoval, že k 1. máju zriadi školu pre vodičov vozidiel automobilných, teda ako sa vtedy hovorilo, „chaufferov“. Autoškola sľubovala „jednak majiteľom motorových vozidiel poskytnúť príležitosť k názornému spoznaniu konštrukcie vozidiel automobilných a znalostí z riadenia automobilov, jednak vychovávať vodičov z povolania.“

1907_6_zari_prodej_Italie-copyVozidlá typu VOITURETTE sa v roku 1907 úspešne predávali napríklad do Talianska.

Pre koho bol kurz určený? „Mladí ľudia remesla zámočníckeho, mechanického alebo príbuzného, nachádzajú tu príležitosť zdokonaliť sa na vodičov, po ktorých v dobe rozmachu automobilového značný dopyt bude.“ Samotná výučba mala prebiehať priamo v automobilke, a to „pri dostatočnom počte cvičebných vozidiel“. Okrem teoretickej časti bol dôraz kladený aj na prax. Záujemcovia dostali príležitosť „spoznávať názorne, postupne a dôkladne celú sústavu motorov benzínových, spoznávať materiál k orgánom týmto upotrebený a osvojiť si znalosť starostlivosti, ktorú orgány tieto vyžadujú“.

Start Driving pre „chaufferov“ 21. storočia

Tradícia pozornosti, ktorú mladoboleslavská automobilka venovala problematike autoškôl, zaväzuje. Z poslednej doby pripomeňme projekt vzdelávania mladých vodičov Start Driving, do ktorého sa ŠKODA AUTO zapojila v máji 2021. Organizuje ho Asociácia autoškôl v ČR v spolupráci s Asociáciou centier bezpečných jázd a financovaný je z Fondov zábrany škôd Českej kancelárie poisťovateľov. Cieľom je zdokonaliť výcvik začínajúcich vodičov, ktorí podľa štatistík nehodovosti predstavujú najrizikovejšiu skupinu. Praktické ukážky v centrách bezpečnej jazdy a následné jazdy v premávke absolventom pomáhajú prehĺbiť ich schopnosti pri riadení vozidla a dopravno-psychologické semináre sa zameriavajú na zodpovedné správanie v premávke. Cieľovou skupinou týchto bezplatných kurzov sú začiatočníci do 24 rokov, rodičia mladých vodičov a učitelia autoškôl alebo skúšobní komisári. V roku 2021 projektom Start Driving prešlo 3 084 záujemcov, v tomto roku na to nadviaže 66 vzdelávacích akcií pre začínajúcich vodičov a ich rodičov. Na ôsmich polygónoch si riadenie vyskúša 2 400 ľudí. Chýbať nebude ani dvanásť seminárov pre 450 učiteľov autoškôl a skúšobných komisárov, ktorí následne odovzdajú skúsenosti 36 000 žiakom autoškôl.

210506-start-driving-2-jpg

V lete 1907 sa už automobilka chválila úspechmi svojich žiakov a všetkých 21 frekventantov kurzu organizovaného jej autoškolou sa úspešne podrobilo skúške u skúšobného komisára Skulinu. Niektorí z nich potom riadili vlastné vozidlo, iní boli šoférmi z povolania. Spoločnosť LAURIN & KLEMENT vo svojich inzerátoch ponúkala nielen motocykle a automobily, ale zároveň k ním odporúčala „veľmi spoľahlivých chaufferov“ z vlastnej školy, ktorí boli pripravení riadiť a udržiavať vozidlá všetkých značiek.

746_22_Autoskola_LK_1907Novinová správa z roku 1907 o ukončení už druhého vodičského kurzu v Mladej Boleslavi.

Pre torzovitosť dobových podkladov bohužiaľ nedokážeme presne zrekonštruovať priebeh výučby. Zato celkom určite vieme, že záujemcov o riadenie „lauriniek“ rýchlo pribúdalo. Od januára do decembra 1907 opustilo Mladú Boleslav 235 automobilov a v roku 1914, poznamenanom vypuknutím prvej svetovej vojny, už skoro dvojnásobok – 453 kusov. Skúsení vodiči teda boli ozaj potrební.

1907_ilustracne-copyO riadenie áut mali spočiatku záujem hlavne mechanici a inžinieri.

Sortiment ’07

V roku 1907 prechádzala mladoboleslavská továreň LAURIN & KLEMENT obdobím dynamického rozvoja. Príliv kapitálu súvisiaci s transformáciou podniku na akciovú spoločnosť umožnil uspokojovať dopyt po širokom sortimente dopravných prostriedkov. Z akých vozidiel si teda zákazníci mohli vyberať?

V roku 1907 končila kariéra prvotiny VOITURETTE A s litrovým vidlicovým dvojvalcom, k dispozícii boli aj výkonnejšie motory V2 pod kapotami typov B a C. Okrem osobných prevedení sa rastúcej obľube tešili úžitkové verzie vrátane „céčkovej“ sanitky pre až štyroch pacientov. To sa však už presadzovalo modernejšie radové usporiadanie valcov, základ stavebnicovej konštrukcie, a automatické sacie ventily nahradzoval efektívnejší rozvod SV. Príkladom boli dvojvalce B2, C2 a BS ponúkané v bohatej škále prevedení – od otvoreného dvojsedadlového športiaku cez „doktorský“ landaule, po taxi či malý valník.

3_Voiturette.JPG-2VOITURETTE A

Za zástupcov strednej triedy môžeme považovať štvorvalce modelov D, E a F. Zdvojením motora „efka“ vtedy vznikol – v dvoch kusoch – prvý radový osemvalec v strednej Európe, LAURIN & KLEMENT FF s objemom motora 4 877 cm³ a s výkonom 45 koní. Nešlo len o výstavný koncept, luxusné auto s otvorenou karosériou typu Roi des Belges (Belgický kráľ)  sa totiž vlastnou silou vydalo na autosalóny do Berlína a Paríža. Z dobovej odbornej tlače vieme, že cestou priťahovalo náležitú pozornosť.

03-LK-type-FFLAURIN & KLEMENT FF

Modelový rad F sa hneď v roku 1907 dočkal pretekárskeho derivátu FC, v neskorších rokoch potom aj prevedení FCR a FCS. Pre mladoboleslavskú značku vybojovali množstvo cenných trofejí. Za protiváhu týchto odľahčených strojov, ktoré jazdili až rýchlosťou blížiacou sa k 120 km/h, môžeme považovať ďalšiu novinku roku 1907, úžitkové vozidlo LAURIN & KLEMENT HO.

LaK-FC-12LAURIN & KLEMENT FC