Exkurze do minulosti

Exkurze do minulosti

Archiv automobilky sahá až do samých počátků značky v roce 1895 a je v něm tolik dokumentů, že kdybyste je poskládali vedle sebe, vytvořily by kilometr dlouhou řadu.

2. 8. 2018 Škoda svět Dědictví

Porovnejte si sami: Foto archivu z 50. let a dnešní foto

Zkopírujte kód a vložte jej do své stránky:

Práce archivářů už dávno není jen nějaké přerovnávání papírů a uklízení krabic do depozitářů. Rozhodně ne v případě archivu společnosti ŠKODA AUTO.

ŠKODA je jednou nejstarších automobilových značek na světě a její historie je tak nesmírně bohatá. Není proto divu, že má velmi rozsáhlý a vysoce organizovaný archiv, který stojí přesně v místech, kde na konci 19. století začínali pánové Václav Laurin a Václav Klement s výrobou jízdních kol a motocyklů.

Historie značky je však důležitá i dnes, a to téměř na každém kroku. Zaměstnanci a spolupracovníci firemního archivu chystají nebo se spolupodílejí na přípravě výstav v muzeu, brožur o historii, připravují podklady pro představenstvo, tiskové zprávy, dny otevřených dveří. Vyhledávají dokumenty pro akce marketingu, motorsportu nebo sponzoringu. Ale vědí třeba i to, kde jsou v areálu závodu v Mladé Boleslavi zasypané podzemní kryty, což je informace důležitá při plánovaných modernizacích a rozšiřování výrobních prostor. Na archiváře se tak obracejí lidi doslova z celé firmy. Kromě toho ale ročně přijde na čtyři tisíce dotazů od lidí mimo automobilku. Archiv má i spoustu vlastních aktivit propagujících tradici značky ŠKODA AUTO. Těmi nejviditelnějšími jsou cyklus přednášek „Neobyčejné příběhy“ v muzeu nebo ve spolupráci s kolegy z oddělení marketingu postupně se rozšiřující unikátní interaktivní stránka o historii společnosti ŠKODA Heritage.

Statistics_cz_1

Že jsou všechny historické dokumenty o značce ŠKODA pohromadě, není tak úplná samozřejmost, jak by se mohlo zdát. Velká část z nich automobilce nepatří. Po 2. světové válce byla automobilka zestátněna včetně veškerých dochovaných archivních dokumentů. Když se pak v roce 1991 stala součástí koncernu Volkswagen, zástupci státu a nového vlastníka se dohodli, že veškeré archivní dokumenty do roku 1990 s výjimkou věcí týkajících se modelu FAVORIT, zůstanou v majetku státu, všechno ostatní bude ve vlastnictví současného majitele. ŠKODA AUTO má ale se státem dohodu, že bude plně využívat a spravovat kompletní fond unikátních historických dokumentů týkajících se značky, ať už jí patří, nebo ne. Jsou zde uloženy i dokumenty firem, které se kdysi s automobilkou sloučily, jako například továrny Svoboda, Dobrý, Zahrádka či Kotek, samozřejmě předchůdců současné automobilky (L&K, ASAP, AZNP) a také jednotlivých organizací, které v automobilce působily, např. ROH a SSM.

Archive-agreement-Laurin_Klement

První smlouva mezi Laurinem a Klementem

Naše vstřícnost tak pomáhá oživit historii značky ŠKODA.

Díky tomu mohou stovky zájemců ročně navštívit badatelnu archivu ŠKODA AUTO. Jde především o majitele veteránů, kteří potřebují najít technickou dokumentaci k některému vozu, studenty a novináře, kteří chtějí zjistit podrobnosti o událostech či lidech. „Pomáháme sběratelům získat přesné informace, jak mají svoje auta upravit do původní podoby, vystavujeme certifikáty jejich pravosti. Asistujeme studentům a dalším badatelům v jejich práci a pomáháme kolegům z ostatních oddělení získat podklady pro různé projekty. Naše vstřícnost tak pomáhá oživit historii značky ŠKODA,“ říká Irena Hozáková, zaměstnankyně archivu. Pokud byste měli o služby badatelny zájem, je potřeba se dopředu objednat, ale počítejte s tím, že většinou bývá na měsíc dopředu plno.

Archive-document-company-Ant-Dobry

Dokumentace k jiným firmám, které se spojily s automobilkou, v tomto konkrétním případě krásný plakát, litografie k podniku pana Dobrého – strojírna a slévárna u Dobrých byla tam, kde je dnes Zákaznické centrum

Archiv má v současné době dva hlavní depozitáře. V tom „nejhlavnějším“ v budově muzea jsou uloženy veškeré archivní materiály do 90. let minulého století mapující celý „život“ firmy od okamžiku, kdy se pánové Laurin a Klement dohodli na spolupráci. Jde o fotografie, prospekty, knihy, články, časopisy, důležité smlouvy a korespondenci, informace ke všem produktům včetně vývojových protokolů a nejstarší část technických výkresů do 20. let minulého století. Zbytek výkresové dokumentace a novodobé archiválie o životě automobilky jsou uloženy v nově rekonstruovaných prostorách v areálu závodu. V obou se musí udržovat stálá teplota 18 stupňů Celsia a vlhkost 50 %.

Archive-new-depositary-2

Záběry z nově upravených prostor v novém depozitáři, kde jsou mimo jiné uloženy výkresy od 30. let 20. století do poloviny 90. let.

Archive-divider-black

Jaké zajímavosti firemní archiv skrývá?

1) Archiv, to nejsou jen papírové dokumenty. Informace jsou uloženy i na CD, DVD, digitálních kazetách BETA, VHS nebo filmových pásech. To všechno musí umět pracovníci v případě potřeby přehrát. Proto se v archivu nachází i tato malá „exkurze do historie přehrávací techniky“.

Archive-equipment

2) Až do druhé poloviny 60. let minulého století nebylo hlavním identifikačním údajem vozidla číslo karoserie, ale číslo motoru. Od 60. do 80. let se za hlavní identifikátor vozu bralo číslo karoserie. A VIN, tak jak ho známe dnes, se u nás začalo používat až v první polovině 80. let. V archivu ŠKODA AUTO jsou proto uloženy i tzv. Knihy motorů, kde se ručně zapsalo každé vyrobené auto a datum, kdy bylo vyrobeno nebo prodáno. Pro první polovinu 20. století se většinou dočteme i barvu vozu nebo jméno prvního majitele.

Archive-documents-1

3) Důležitým historickým dokumentem je písemná smlouva Václava Laurina s Václavem Klementem, potvrzující založení společného podniku a řešící řadu detailů jeho provozování. Dokument pochází z 31. 3. 1903, je první písemnou smlouvou a mj. dokládá, že původní smlouvu spolu Laurin s Klementem uzavřeli jen „rukoudáním“: „Smlouva tato jest písemným stvrzením ústně učiněné smlouvy“ z počátku jejich podnikání. V té době nešlo o nic výjimečného, nejen mezi partnery v podnikání byla poctivost a čestné jednání na prvním místě.

Archive-documents-2

4) Z archivářského hlediska je nejcennější návštěvní kniha vzácných návštěv v automobilce. Stručný zápis se zachoval například od prezidenta Masaryka z návštěvy v roce 1919 (na fotografii). K vidění jsou dále třeba podpisy jeho syna Jana, prezidenta Zápotockého, různých ministrů, tuzemských i zahraničních delegací, například z arabských zemí, Severní Koreje nebo Číny, ale třeba také podpis Miss USA Charlotty Sheffieldové z roku 1957.

Archive-Masaryk

5) Nejstarší věcí v archivu jsou dopisy, které Václav Laurin posílal domů ze svého studijního pobytu v Drážďanech v letech 1892 a 1893.

Archive-letters-Laurin

Archive-divider-black

Minirozhovor

Jak dlouho už v archivu pracujete a co vás sem přivedlo?
Nedávno to bylo 19 let. Od mala jsem se zajímal o dějiny techniky, později na vysoké škole jsem přidal zájem o hospodářské a sociální dějiny. A když jsem na počátku roku 1999 uviděl inzerát, že se hledá vedoucí archivu, neváhal jsem ani trochu a přihlásil se do výběrového řízení.

Archiv rozšiřujete také o věci ze soukromých sbírek. Jak to probíhá a co zajímavého se vám povedlo tímto způsobem získat?
Většinou nás osloví majitel, že má doma staré fotografie nebo jiné staré dokumenty. Buď je získal dědictvím, koupí, nebo vzešly z jeho vlastní práce. Písemné dokumenty, jako různé zkušební zprávy, nám většinou předají jako dar. Fotografie většinou kupujeme. Poradíme se s ostatními kolegy v muzeu, probereme, co by se nám mohlo hodit, abychom nekupovali duplikáty nebo balast, a zkusíme odhadnout cenu. Většinou se s majiteli rozumně dohodneme, přemrštěné a nerealistické požadavky odmítáme.

Archive-Lukas-Nachtmann_1
Lukáš Nachtmann
koordinátor archivu

JAK VIDÍTE ARCHIV ŠKODA AUTO ZA 20 LET?
Určitě bude více digitalizován. Naskenují se a do databáze vloží historické dokumenty, které už tu máme ve fyzické podobě. Také se nám podaří získat i data nebo celé systémy s údaji o vyrobených vozech, jejich výbavách, motorizaci apod. Věřím, že se nám podaří přesvědčit kolegy a spolupracovníky ve firmě, že samo se nic nezaarchivuje – buď musí do archivu předávat dokumenty k archivaci, nebo musí přispět k tomu, že budou elektronické dokumenty a informace vkládat do nějakého bezpečného digitálního archivu.

Archive-Lukas-Nachtmann_2

Archive-divider-black

Související články Na základě štítků: 2018, Dědictví