NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 1/2022

MILÍ ČTENÁŘI,

mám velkou radost, že vás mohou pozdravit v prvním letošním vydání newsletteru o novinkách ze závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách. Velkým tématem, na které se nyní zaměřujeme, je proměna firemní kultury, zlepšení vztahů na pracovištích, otevření se novým podnětům a možnostem i široká oblast diverzity a inkluze. Naším cílem je neustále zlepšovat podmínky pro práci, protože spokojenost zaměstnanců je prvním předpokladem pro dlouhodobě úspěšnou činnost každého podniku.

ŠKODA AUTO je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji a také společností, která je známá svým hlubokým zájmem o rozvoj zaměstnanců a péči o ně. Týká se to řady témat, jimž se budeme věnovat i na stránkách tohoto newsletteru – a první přinášíme již nyní. Jedná se o program ŠKOFIT, díky němuž mají jak naši zaměstnanci, tak jejich rodiny možnost zlepšit své zdraví za asistence odborníků.

Věnujeme se také podpoře různých programů pro region. V první řadě si zaslouží zmínku finanční dar nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Není třeba připomínat, že zdravotnický personál si v posledních měsících prošel opět těžkou zkouškou, a tak mě těší, že jsme mohli přispět na zlepšení zázemí těch, kteří nám všem ve dne v noci pomáhají s mimořádnou obětavostí. Letos se opět budeme zabývat otázkou prevence kriminality, a proto jsme Rychnov nad Kněžnou, Solnici i Kvasiny podpořili finančním darem pro místní oddělení městské policie. Více se o naší pomoci regionu dozvíte na dalších řádcích.

Přeji vám inspirativní čtení a hezké jaro
 
 
 


Halbich-ret
Miloš Halbich
Vedoucí závodu ŠKODA AUTO Kvasiny

NADAČNÍ FOND ŠKODA AUTO PODPOŘIL NEMOCNICI V RYCHNOVĚ

Nadační fond ŠKODA AUTO předal finanční dar nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, aby pomohl zlepšit podmínky zdravotníků v náročné době spojené s koronavirovou pandemií.

Zástupci Nadačního fondu ŠKODA AUTO předali Oblastní  nemocnici v Rychnově nad Kněžnou finanční dar ve výši 300 000 Kč. Jedná se o další z řady příspěvků na zdravotní a sociální péči v regionu. Peníze budou určeny k vylepšení pracovního prostředí a zázemí zdravotnického personálu, který byl zvláště v posledním půlroce opět mimořádně vytížen v důsledku šíření nemoci covid - 19. „Díky peněžnímu daru vylepšíme vybavení inspekčního pokoje, který využívají lékaři, sestry i pomocný personál například k odpočinku,“ říká ředitel nemocnice Luboš Mottl.

Zároveň tak nepřímo dochází ke spojení sil Nadačního fondu ŠKODA AUTO a ODBK Kovo, z jehož prostředků byla hrazena rekonstrukce a zařízení inspekčního pokoje na oddělení chirurgie.
ŠKODA AUTO pomáhá zdravotníkům během celé koronavirové krize: bezprostředně po vypuknutí pandemie poskytla firma finanční i materiální podporu a do pomoci se zapojili i zaměstnanci.

Rychnov - předání daru


PREVENCE KRIMINALITY V REGIONU POKRAČUJE

Závod ŠKODA AUTO bude i v roce 2022 podporovat sdílení služby rychnovské městské policie v Kvasinách a Solnici a pomáhat v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

Kvasinská automobilka ŠKODA AUTO pomáhá místnímu oddělení Městské policie Rychnov nad Kněžnou dlouhodobě. Závod poskytl úřadům finanční i materiální dary s cílem zabránit kriminalitě v regionu, což se týká především obcí Solnice a Kvasiny. Vedle přímé pomoci se představitelé závodu pravidelně setkávají se zástupci okolních měst a obcí, aby podpořili pořádek v okolí. V roce 2021 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi závodem ŠKODA AUTO a Rychnovem nad Kněžnou, Solnicí a Kvasinami, jehož součástí je opět finanční podpora pro zvýšení bezpečnosti.

Rychnovsko se i díky tomu dlouhodobě řadí mezi regiony s nejnižší kriminalitou. ŠKODA AUTO je tradičním partnerem bezpečnostních složek u nás i v zahraničí: například před rokem vyhrála tendr na přestavbu vozů KODIAQ pro potřeby Policie ČR   – první vozy již slouží po celé republice.

Prevence kriminality v regionu pokračuje


KRÁTCE


Pořad Autománie představuje nový KODIAQ
Východočeská televize si vyzkoušela faceliftovaný model ŠKODA KODIAQ a zde můžete zhlédnout celý příspěvek, který vedle vlastností inovovaného vozu připomíná i aktivity společnosti ŠKODA AUTO v regionu Rychnovska.

Projekty občanské společnosti
Grantový program Občanská společnost – Rychnovsko přispěl na řadu užitečných projektů. ŠKODA AUTO v minulosti vyhlásila v rámci projektu Atraktivita regionu grantový program na podporu regionu a místních spolků. Díky němu například TJ Sokol Černíkovice získal dotaci na rekonstrukci sociálního zázemí ve sportovním areálu a v obci vznikla i víceúčelová dílna pro místní spolky a děti (na snímku), v Orlickém Záhoří bylo opraveno komunitní centrum s hasičskou zbrojnicí a ZŠ v Rychnově vybudovala zázemí na komunitní zahradě.
 
 
 
TJ Sokol Černíkovice

PROGRAM ŠKOFIT POMÁHÁ ZAMĚSTNANCŮM ZLEPŠIT ZDRAVOTNÍ STAV

ŠKODA AUTO nabízí zaměstnancům řadu možností, jak prospět svému zdraví. „Předcházet problémům je příjemnější i účinnější, než je následně léčit,“ připomíná Eva Kaltounková z oddělení zdravotních služeb a ergonomie.

ŠKOFIT je program pro prevenci zdravotních potíží jak u zaměstnanců závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách, tak jejich rodinných příslušníků. Základem je zdravý pohyb, který je přínosný pro personál na lince, kde dochází k jednostranné fyzické zátěži, ale i pro osoby v kancelářích, jimž pohyb naopak schází. „Jde nám o to, abychom kolegy naučili, jak je zdravý pohyb přínosný, a ukázali, jaké existují možnosti fyzických aktivit,“ vysvětluje Eva Kaltounková.

Zaměstnanci mohou využít zázemí fitness center, k dispozici jsou také trenéři a fyzioterapeuti, kteří odborně vedou lekce cvičení. Pro členy ŠKOFITu se pořádají běhy nebo sportovní výzvy, jako je Pomáháme během. Za každý uběhnutý kilometr Nadační fond ŠKODA AUTO předává finanční prostředky na dobročinné účely, ovšem připraven je i „běh pro neběžce“. Program se věnuje taktéž otázkám psychického zdraví, ergonomie a samozřejmě i zdravé výživy.

Eva Kaltounková z oddělení zdravotních služeb a ergonomie.

Chcete dostávat newsletter ŠKODA KVASINY pravidelně?

V zápatí této stránky napište do pole pro ODBĚR NOVINEK svůj e‑mail a klikněte na PŘIHLÁSIT.

OČIMA PATRIOTŮ

kristina-dvorakova

Jakub Jedlinský, specialista vnějších vztahů

Pan Jedlinský pracuje v Kvasinách od roku 2017, kdy závod vytvořil novou pozici pro sladění zájmů podniku a regionu.

Co je náplní vaší práce?
Je to neuvěřitelně pestré a to mě nejvíce baví! Hlavním úkolem byla a je podpora obcí, měst, organizací, škol, sociálních a zdravotních služeb nebo spolků v regionu. Jsem partnerem pro region v mnoha tématech. Řeším otázky podpory dopravní bezpečnosti, zdravotnictví, sociálních služeb, školství, občanské společnosti nebo veřejného prostoru. Náš tým spravuje a vytváří grantové výzvy, cílené podpory a podpůrné programy.

To je tedy skutečná práce snů. Můžete uvést nějaký užitečný projekt z nedávné doby?
Troufnu si říct, že toho bylo mnoho, a doufám, že všechno pomohlo. Palčivým problémem našeho regionu je dopravní zátěž. Čtyři desítky obcí a měst získaly finanční dar na řešení této situace ve svém katastru. Jsme partnerem Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou a podporujeme místní nemocnici. Zdravotnické záchranné službě jsme darovali dva vozy ŠKODA KODIAQ a pomohli jsme rovněž do regionu přivést dva zubaře. Velký grant na rozvoj občanské společnosti v roce 2020 podpořil na 19 projektů za téměř 5 milionů korun.

Můžete se pochlubit, na kterém programu máte osobní zásluhu?
Inicioval jsem například program, který ve všech regionech, kde má ŠKODA AUTO své závody, podporuje mobilitu sociálních služeb – tato spolupráce běží již čtvrtým rokem. Sociálním a zdravotnickým službám umožňujeme využívat naše vozy. Nejnovějším projektem jsou sdílená kola.

 

Co je pro vaši profesi podle vás nejdůležitější?
Tím, že jsem místní, vnímám jako výhodu znalost zdejšího kraje. Je ale důležité mít nápady, umět je zrealizovat. Sdílet zkušenosti s kolegy, vzít si to dobré. Znát interní prostředí i naše regionální partnery, umět pružně reagovat.

 

 

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2022, Kvasiny