NEWSLETTER PRO ZAMĚSTNANCE A OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU
ŠKODA AUTO KVASINY 2/2022

MILÍ ČTENÁŘI,


tentokrát se aktuality věnují hlavně pomoci. Stejně jako většina světa jsme šokováni z války na Ukrajině a z utrpení tamních obyvatel.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří pomohli lidem z Ukrajiny. Na Rychnovsku se rozběhla sbírka obdivuhodným tempem, a tak během pár dnů shromáždili místní občané humanitární pomoc o hmotnosti několika desítek tun. Nám ze společnosti ŠKODA AUTO bylo ctí tuto veřejnou sbírku podpořit jak prací dobrovolníků, tak zápůjčkou kamionů, které pomoc co nejdříve dovezly tam, kde byla potřeba.

I nadále spolupracujeme na sbírkách v partnerských městech, v našem případě v Rychnově nad Kněžnou. ŠKODA AUTO ve spolupráci s Odbory KOVO uspořádala také zaměstnaneckou sbírku, jejíž výtěžek firma zdvojnásobila na výsledných 3,6 milionu Kč. Vedle toho automobilka podpořila organizaci Člověk v tísni částkou 10 milionů korun, další milion zamířil na pomoc nemocnici v ukrajinském městě Ťačiv, Rychnov nad Kněžnou dostal příspěvek 500 000 Kč pro pomoc s ubytováním uprchlíků.

Nezapomínáme ale ani na podporu místních organizací sociální péče, které jsou kvůli covidové pandemii a současné uprchlické krizi ve skutečně náročné situaci. Věřím ale, že společně i tyto překážky zvládneme.

Přeji všem hodně zdraví,

Miloš Halbich
vedoucí závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách

Halbich-ret

Nadační fond ŠKODA AUTO

NADAČNÍ FOND ŠKODA AUTO OTEVŘEL GRANTOVÉ VÝZVY PRO RYCHNOVSKO

I letos mohou organizace z Rychnova nad Kněžnou a okolí žádat o podporu na projekty, které přispějí ke zvýšení kvality života i k odstranění bariér všeho druhu.

Granty pokrývají šest různých oblastí a je možné se o ně hlásit až do května. „Na dětech záleží“ se týká činností v oblasti vzdělávání a aktivní náplně volného času, „Tady jsem doma“ podpoří projekty ozvláštňující život v regionu, grant „Dopravní bezpečnost“ přispěje na bezpečnost na silnicích a „Nové vize pro kulturu“ otevřou region dalším kulturním akcím. Výzva „Zapomenuté příběhy“ pokračuje v hledání a uchování odkazů z minulosti. Šestým grantem je „Region bez bariér“ a ten cílí na znevýhodněné osoby, prevenci sociálního vyloučení a podporu paliativní péče. Činnost Nadačního fondu bude letos opět důležitá, protože pandemie a válka na Ukrajině vytvořily tlak na sociální sféru. Kromě příspěvkových organizací, obcí a poskytovatelů služeb se mohou hlásit také neziskové organizace, spolky i specialisté. Více najdete na: www.nfsa.cz.


ZÁVOD KVASINY POMÁHÁ UKRAJINĚ

ŠKODA AUTO se vedle vlastních aktivit a podpory regionu Rychnovska zapojila do místní veřejné sbírky a poskytla kamiony pro rychlou dopravu humanitární pomoci.

Veřejná sbírka pro Ukrajinu byla v Rychnově nad Kněžnou za účasti dalších obcí okolí spuštěna velmi rychle a veškerý materiál dosáhl hmotnosti desítek tun. Aby bylo možné humanitární pomoc bez prodlevy dovézt přímo obyvatelům zasaženým válkou, poskytla automobilka ŠKODA AUTO kamiony i palety a zaměstnanci z logistiky se spolu s dobrovolníky podíleli na nakládce. Z Rychnovska vyrazily čtyři soupravy, z nichž každá vezla průměrně 37 palet, dalších pět kamionů bylo vypraveno z Mladé Boleslavi. ŠKODA AUTO zajistila ve spolupráci s Odbory KOVO a zaměstnaneckou sbírkou příspěvky v řádu desítek milionů korun. Vedle materiální a finanční pomoci pomáhá ukrajinským občanům a jejich rodinám při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů či zdravotní péče, což se dotýká i řady lidí ze závodu v Kvasinách.

Závod Kvasiny pomáhá Ukrajině

 


KRÁTCE


Hasiči závodu Kvasiny pomohli Ústavu sociální péče
Hasičský záchranný sbor ŠKODA AUTO pomohl v únoru Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny po větru, který zapříčinil výpadek elektrického proudu. Zatímco v části obce se podařilo dodávku energie obnovit, ústav byl 22 hodin bez elektřiny. Hasiči vyrazili na místo se dvěma elektrocentrálami a na místě je zprovoznili. Náhradní dodávka energie byla využita pro chod kuchyně a prádelny i ohřev vody.
Hasici_zavodu_Kvasiny
Nové Rychnovsko na facebooku
Nadační fond ŠKODA AUTO naslouchá potřebám obyvatel, a proto pomáhá regionu, městům i místním organizacím a spolkům. Více se o aktuálních projektech a zajímavostech můžete dozvědět z nové facebookové stránky @NoveRychnovsko.

Výzva Ukliďme Česko

ZAMĚSTNANCI ZÁVODU ŠKODA AUTO VYRAZÍ UKLÍZET NA HŘEBENY ORLICKÝCH HOR

ŠKODA AUTO se znovu připojuje k celorepublikové výzvě Ukliďme Česko. Zaměstnanci a jejich blízcí se vypraví pomáhat na oblíbený horský vrch Šerlich.

Letos se dobrovolníci z řad zaměstnanců automobilky a jejich rodinných příslušníků či přátel vydají uklízet ve spolupráci s místními organizacemi, které se věnují ochraně životního prostředí a vytipovaly pro tuto příležitost vhodné přírodní lokality.

Zaměstnanci ze závodu v Kvasinách se zaměří na odklízení nepořádku na hřebenových trasách Orlických hor, konkrétně na jednom z nejvyšších vrchů Šerlichu.

Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi a koná se v neděli 22. května, kdy už lze v nejvyšších polohách očekávat příhodné počasí pro úklid. Odbornou spolupráci zajistí Český svaz ochránců přírody Prorubky spolu se správou chráněné krajinné oblasti Orlické hory.

Projekt je tradičně důkladně zabezpečen z hlediska úklidových pomůcek. ŠKODA AUTO pro své zaměstnance zajistí také občerstvení.


INSPIRACE PRO OSTATNÍ

Michaela_Hrudkova

Michaela Hrudková, koordinátorka pilotní haly – montáž, lakovna
S úsměvem říká, že v roce 2008 začínala v logistice s „ještěrkou“ a poté byla první ženou v technickém oddělení. Dnes vede tým 14 kolegů, s nimiž dohlíží na kvalitativní parametry v montáži vozů a lakovně. Paní Hrudková může být inspirací pro řadu žen tím, jak obstála v kdysi ryze mužském prostředí.

Můžete přiblížit, k čemu slouží pilotní hala?
Pilotní hala v Kvasinách se stará především o sériovou výrobu nastavováním a kontrolou správných rozměrů jednotlivých komponent a odhalováním kvalitativních problémů ve všech výrobních provozech. Pomáhá i při přípravě předsériové výroby chystaných modelů a také funguje jako podpora mateřského závodu pro náběhy modelů po celém světě.

Jak dlouhá byla vaše cesta od začátků ve firmě k dnešní pozici?
Začínala jsem jako agenturní pracovnice na oddělení logistiky, po roce jsem přestoupila do takzvané šablonárny svařovny, ze které se postupně vyvinula pilotní hala. Na svařovně jsem se zpočátku podílela na modelu YETI. Po roce zkušeností jsem převzala zodpovědnost za celý model a tým, následně jsem pokračovala na projektu KODIAQ, byla jsem na zkušené i v zahraničí. Poté přišla nová výzva stát se koordinátorem pilotní haly na lakovně a montáži.

Začínala jste na běžné pozici, dnes vedete hodně specializovaný útvar. Co bylo v tomto ohledu nejnáročnější?
Netvrdím, že ta cesta byla a je vždy snadná. V šablonárně, kam jsem jako první žena v roce 2009 nastoupila, bylo těžké získat si respekt kolegů odborníků. Náročná byla i adaptace v zahraničí, ale přineslo mi to rozhled a spoustu nových zkušeností, které jsem mohla aplikovat i v běžné praxi. V neposlední řadě je to soulad rodiny s „naším škodováckým světem“.

ŠKODA AUTO otvírá ženám co nejvíce příležitostí – co byste poradila zájemkyním o studium technických oborů nebo práci v kvasinském závodě?
Ženám se zájmem o techniku radím, aby se nepodceňovaly. Je na čase bořit předsudky, že ženy do techniky nepatří. Podle mě je to naopak, ženy dávají tomuto oboru nový rozměr. Zároveň s tím dodávám, že nejde jenom o gender. Základem všeho je schopnost převzít zodpovědnost, vůle posouvat dál nejen sebe, ale i svůj tým.

 

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2022, Kvasiny