Newsletter pro zaměstnance a obyvatele okolí závodu Škoda Auto Kvasiny 6/2022

MILÉ ČTENÁŘKY,
MILÍ ČTENÁŘI,


máme za sebou další rok a opět ne zrovna jednoduchý. Po dvou složitých letech spojených s pandemií se k doznívajícím potížím přidala válka na Ukrajině, která ovlivnila životy naprosté většiny lidí nejen v napadené zemi, ale v celé Evropě i na řadě míst ve světě. V České republice se musíme vypořádat hlavně s cenami energií a potravin, jen o pár stovek kilometrů dál lidé ale řeší úplně jiné těžkosti a to je dobré mít na paměti. Během koronavirové pandemie jsme si mnohokrát připomněli, že náročná doba má i své kladné stránky: více držíme pohromadě a pomáháme si navzájem. V regionu se to ukázalo ihned po vypuknutí konfliktu, kdy dobrovolníci z Rychnovska s podporou společnosti ŠKODA AUTO bez váhání vypravili humanitární pomoc. A jak si můžete připomenout v tomto vydání newsletteru, ŠKODA AUTO v Kvasinách spolu s firemním nadačním fondem i letos vypsaly řadu grantů a programů na zlepšení životní úrovně v okolních obcích a městech. Rádi jsme financovali desítky projektů, které pomohly dětem, seniorům, zdravotně či jinak znevýhodněným lidem, ale také přispíváme ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a v neposlední řadě usnadňujeme zapojení uprchlických rodin do běžného života. Dovolte mi tedy při této příležitosti poděkovat kolegyním a kolegům za skvěle odvedenou práci i Odborům KOVO za podporu při řešení potíží vyplývajících z výpadků u dodavatelů, ale tentokrát přidám velký dík také všem lidem, kteří pomáhají druhým. V náročné době je taková pomoc dvojnásob přínosná.

Přeji vám hezké vánoční svátky a do nového roku 2023 pevné zdraví

Miloš Halbich
vedoucí závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách

Halbich-ret

ZÁVOD V KVASINÁCH ROZŠÍŘIL FLOTILU SDÍLENÝCH VOZŮ O MODEL ENYAQ iV

Závod v Kvasinách obohatil flotilu vozů pro carsharing o 14 plně elektrických vozů ŠKODA ENYAQ iV. Zaměstnanci si je mohou půjčovat pro služební účely.

Carsharingový program ŠKODA Click mohou zaměstnanci využívat pro dopravu po závodě nebo mezi závody ŠKODA AUTO. Vozy si lze jednoduše rezervovat, přebírat i odevzdávat, a to vše bez nutnosti předání klíčků od vozů. ŠKODA Click je dostupný pomocí mobilního telefonu nebo počítače. Systém zajišťuje rezervaci i evidenci jízd. Flotilu vozů pro zaměstnance z Kvasin nyní rozšířilo 14 elektromobilů ŠKODA ENYAQ iV.

Sdílení služebních automobilů vyvinula dceřiná společnost ŠKODA AUTO DigiLab a funguje již rok. Pro firmu znamená efektivní využívání vozidel a jejich správu, uživatelům z řad zaměstnanců přináší výhodu v podobě snadné rezervace i odemčení a nastartování vozu pomocí aplikace v telefonu.

Zařazením elektromobilů navíc dochází k úspoře emisí, což je důležitý krok na cestě k dosažení uhlíkové neutrality závodu v Kvasinách.

ENYAQ iV

 


ZAMĚSTNANCI ŠKODA AUTO MOHOU NABÍJET ELEKTROMOBILY V ŠIROKÉ SÍTI STANIC

Zaměstnanci se služebními elektrickými vozy ŠKODA mohou využívat nové nabíjecí stanice v závodech, včetně Kvasin. Celkem mají k dispozici 1 360 přípojných bodů.

Vybudování dobíjecí infrastruktury v závodech společnosti ŠKODA AUTO trvalo pět let a vyžádalo si investice ve výši přes 440 milionů korun. Dobíjecí stanice slouží například i k testování a technickému vývoji, ale hlavně k nabíjení služebních vozidel.

Zaměstnanci automobilky používají již přibližně 3 000 vozů s elektrickým pohonem. Stanice disponují střídavým proudem (AC), který je vhodný pro hybridní modely a elektromobily, nebo rychlonabíjecími přípojkami se stejnosměrným proudem (DC) pro plně elektrické vozy.

Elektrická energie pochází z obnovitelných zdrojů. ŠKODA AUTO počítá s dalším budováním nabíječek například na zaměstnaneckých parkovištích.

dobijeni


KAŠTANOVÁ ALEJ V NOVÉM

Jedním z nejnovějších příspěvků pro zlepšení života v regionu s podporou automobilky ŠKODA AUTO je revitalizace zámeckého areálu v Kvasinách.

Zámecký park je důležitým veřejným prostorem sloužícím obyvatelům Kvasin i Solnice, navíc areál a jeho okolí má vztah k místní průmyslové tradici.

ŠKODA AUTO zajistila revitalizaci jedné ze dvou alejí prořezem stávajících kaštanů a výsadbou nových, dosavadní asfaltová cesta dostala vhodnější mlatový povrch. Nadační fond ŠKODA AUTO dále pomáhá se zlepšením stavu zeleně v parku, novým designem zámeckých expozic a vybudováním dětského hřiště.

alej

MK_TZ-1072-1_2cfd1811

GRANTOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ŠKODA AUTO POMÁHAJÍ V REGIONU

ŠKODA AUTO a její nadační fond podpořily v roce 2022 desítky projektů v okolních městech a obcích a investovaly do rozvoje regionu miliony korun.

Granty a finanční příspěvky podpořily řadu projektů zaměřených na odstraňování bariér všeho druhu, na zlepšení občanské společnosti, aktivní trávení volného času, rozvoj programů pro děti, podporu kultury a v neposlední řadě také na zvýšení dopravní bezpečnosti a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. K tradičním akcím patří úklid odpadků v přírodě či zajištění vozů pro sociální služby, novinkou byl letos 1. ročník festivalu technologií v Rychnově nad Kněžnou (na snímku). Mezi největší projekty se řadí zavedení úsekového měření rychlosti v Rychnově, vestavba podkrovních učeben v ZŠ Solnice, rekonstrukce školní kuchyně v Kvasinách a revitalizace parku v Opočně. Podpora regionu bude pokračovat i příští rok, nově se zaměří i na oblast biodiverzity.


PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Petra Teplá, personalistka, sociální péče o zaměstnance v Kvasinách
Paní Teplá má zajímavou profesi: stará se o autobusovou dopravu zaměstnanců ŠKODA AUTO v Kvasinách. Denně koordinuje chod 12 autobusových linek z okolních měst, a to jak českých, tak polských.

Jaký je o tento typ přepravy zájem?
V současné době využívá autobusové linky přibližně 950 kmenových a 240 agenturních zaměstnanců, takže se domnívám, že zájem je poměrně velký. Lidé jsou za tuto službu rádi, je to pohodlné, nejvíce ji oceňují při nočních směnách. Velkou výhodou je i to, že provoz našich linek snižuje dopravní zátěž v okolí závodu, protože zaměstnanci nejezdí vlastními vozy.

Kam až autobusy pro zaměstnance z Kvasin jezdí?
Autobusové linky jezdí ze vzdálenějších míst, odkud by bylo problematické dostávat se veřejnou hromadnou dopravou anebo ta možnost vůbec není. Mezi nejvzdálenější dojezdová místa patří polská Nowa Ruda a české město Štíty, které je mezi Lanškrounem a Šumperkem. Jednotlivé trasy jsou vybrány tak, aby vyhovovaly co největšímu počtu našich zaměstnanců. Autobusy jezdí denně od neděle od 22 hodin do soboty do 22 hodin a vozí zaměstnance na všechny pracovní směny a zpět.

Jaké typy autobusů využíváte?
Některé mají strach, že jim vrstevníci nebudou rozumět, ti starší se bojí, že se zesměšní. To je paradoxně největší problém. Máme tu malou holčičku, která si osvojila pár českých slov, a když nevěděla, použila ukrajinské slovo, a hned se zapojila do kolektivu. Ukrajinština a čeština jsou odlišné, ale ne zas tolik – kdo se chce domluvit, tak to zvládne, což platí i pro Čechy, když potřebují něco probrat s Ukrajinci. Všechny povzbuzuji, ať spolu mluví.

Jak lze ještě více dětem pomoci v integraci?
Máme poměrně velké nároky na stáří a kvalitu vozů, na většině tras jezdí zájezdové autobusy, které našim zaměstnancům nabízejí nejvíce pohodlí. ŠKODA AUTO autobusy přímo neprovozuje, o přepravu se starají profesionální autobusoví dopravci. Ti jsou vybíráni na základě pravidelných výběrových řízení.

Co je pro vás největší výzvou?
Největší výzvou na této pozici je pro mě zodpovědnost. Snažím se průběžně analyzovat všechny požadavky, abychom zajistili co nejlepší službu a aby dopravci i zaměstnanci byli spokojeni.

Jak jste se k této práci dostala?
Chodila jsem už na studentské brigády, které mi pomohl zařídit můj tatínek, protože ve firmě celý život pracoval. Na plný úvazek jsem nastoupila v roce 2000 na personální oddělení, poté jsem působila v oblasti kvality a po mateřské dovolené jsem se vrátila do sociálních služeb.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2022, Kvasiny