NEWSLETTER PRO ZAMĚSTNANCE A OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 5/2022

MILÉ ČTENÁŘKY,
MILÍ ČTENÁŘI,


během září se závod Kvasiny připojil k celofiremní akci GreenWeek neboli Zelený týden, jejímž cílem je seznámit zaměstnance s možnostmi, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí. Zajistili jsme promítání filmu Planeta Česko v Kulturním domě v Solnici a také jsme měli přednášku od specialisty z CHKO Orlické hory. Kolegům bych rád poděkoval za pomoc při akci Převrácený kontejner, která se za podpory závodu konala v Rychnově nad Kněžnou. Studenti procházeli odpadky a bohužel se opět ukázalo, že mnoho lidí stále ještě nevnímá význam třídění odpadů a veškeré zbytky, včetně papírových, plastových či textilních, tak místo dalšího využití končí na skládce. Rád bych připomněl, že třídění odpadů má velký přínos a i my v automobilce ŠKODA AUTO vyrábíme vozy, které jsou z 85 % recyklovatelné.

Už dnes se ve vozech používají součástky, které by jinak skončily jako odpad. Například i na námi vyráběném SUV KAROQ je jeden typ potahů ze 70 % tvořen vlákny z PET lahví. Takže recyklujme, pomůžeme tím nejen našemu okolí, hromadu odpadků můžeme přeměnit na něco užitečného. Cíle společnosti ŠKODA AUTO v oblasti udržitelného podnikání jsou ovšem mnohem vyšší. Jako symbol naší snahy přeorientovat se do velké míry na elektromobily a ohleduplnou výrobu jsme letos v září představili nové logo i nápis ŠKODA a novou studii sedmimístného SUV VISION 7S jste jistě také viděli. Součástí plánů je přechod na uhlíkově zcela neutrální výrobu, kterou v Kvasinách zavedeme ještě v tomto desetiletí. Cest k tomuto cíli je více a jednou z nich jsou i moderní technologie jako automatizovaná výstupní kontrola, o níž si můžete přečíst více na dalších řádcích.

Přeji vám příjemné čtení.

Miloš Halbich
vedoucí závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách

Halbich-ret

MOBILNÍ LABORATOŘ ŠKODA AUTO EDU.LAB ZNOVU VYRÁŽÍ ZA ŽÁKY A STUDENTY

V září byla zahájena další sezona úspěšného vzdělávacího projektu EDU.LAB, kterým ŠKODA AUTO ve spolupráci s partnery rozvíjí zájem žáků a studentů o technické obory.

Mobilní laboratoř se tentokrát zaměřuje na žáky základních škol a od září do listopadu navštíví Liberec, Českou Lípu, Brno, Prahu, Ostravu nebo Milevsko, v říjnu se zastavila u střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou. Během loňského školního roku EDU.LAB zavítal do desítek základních a středních škol a jeho expozici vidělo více než 6 000 žáků a studentů i pedagogů.

Přínosem je vedle prohloubení znalostí a ukázek nejmodernějších technologií i zvýšení zájmu o technické obory a jejich další studium. Letošní školní rok zahrnuje návštěvu přibližně 50 základních škol po celé České republice a mobilní laboratoř poprvé vyrazí také na Slovensko.

Během prezentace se studenti rozdělí do dvou skupin a vystřídají se ve vnitřních a venkovních expozicích, kde se zábavnou formou seznámí s virtuální realitou, 3D tiskem, termovizí, robotikou či s oblastí kybernetické bezpečnosti. Školy se mohou na jarní část programu registrovat na webových stránkách společnosti ŠKODA AUTO: https://skodaauto-edulab.cz/.

EDU.LAB_1_d75070d9


ZAMĚSTNANCI SE ZAPOJILI DO CELOFIREMNÍ AKCE GREENWEEK ZAMĚŘENÉ NA EKOLOGII

Během září vyzvala ŠKODA AUTO zaměstnance k ekologickým aktivitám. Součástí byla akce nazvaná Obrácený kontejner, která analyzovala odpady v Rychnově nad Kněžnou.

Experimentu se zúčastnili studenti Gymnázia F. M. Pelcla a střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou. Tato vzdělávací akce vznikla na základě spolupráce automobilky ŠKODA AUTO s odborem životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou a společností EKO-KOM, která celou akci obohatila svojí přednáškou o systému sběru a recyklaci obalových odpadů.

Na sídlišti v Rychnově nad Kněžnou byl vysypán kontejner o objemu 1100 l se směsným odpadem, který žáci a dobrovolníci následně roztřídili do příslušných kategorií za dodržení hygienických opatření. Akce se zúčastnilo zhruba 60 studentů a několik dobrovolníků. Společně roztřídili 800 l odpadu na papír, plasty, sklo, nápojové kartony, drobné kovy, textil a kuchyňský odpad, přičemž nejvíce byl zastoupen směsný komunální odpad.

Studenti průmyslové školy nad rámec akce vyrobili také ptačí budky, které budou v následujících týdnech rozvěšeny v Orlických horách a pomohou s hnízděním ptactva

Green Week, Rychnov nad Kněžnou


ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY ZA DEVĚT LET SHROMÁŽDILY JIŽ 60 MILION KORUN

Sbírky se konají ve všech závodech a pod patronací vedení společnosti ŠKODA AUTO a Odborů KOVO. Příspěvky zaměstnanců automobilka zdvojnásobuje.

UTO je jednou ze základních hodnot, které automobilka dlouhodobě podporuje. Projekt finančních sbírek vznikl v roce 2013 a zaměstnanci přispívají neziskovým organizacím. ŠKODA AUTO dary zdvojnásobuje a toto dorovnání se přerozděluje z 80 % mezi české neziskovky vybrané zaměstnanci, zbývajících 20 % putuje do Indie, kde automobilka financuje například dětský domov nebo školu pro slepé dívky. 

V regionu Kvasin je z celofiremní sbírky podpořeno například Centrum Orion, které pomáhá osobám s handicapem sociálními službami a aktivním trávením volného času, další peníze se posílají celonárodním humanitárním projektům, jako je nadace Dobrý anděl či Světluška. Zaměstnanci se mohou snadno zapojit pomocí aplikace @SMART na podnikovém portále ŠKODA Space, každý rovněž dostává potvrzení o poskytnutých darech pro daňové účely.

Se-srdcem-na-dlani_2358dca4

ZAMĚSTNANCI SVAŘOVNY MAJÍ NOVÝ KIOSEK

Nadační fond ŠKODA AUTO zorganizoval v Rychnově nad Kněžnou akci zaměřenou na inovace a moderní technologie jako součást největší mezinárodní přehlídky inovací Maker Faire.

Nově vybudované zázemí pro občerstvení nabízí zaměstnancům svačinové polévky, sladké i slané rozpékané pečivo, rozšířenou nabídku doplňkového sortimentu a nově také panini nebo oblíbenou sekanou v housce.

Kiosek přináší výhody i pro obsluhu ze společnosti Aramarku, a to rozšíření prostor sociálního zázemí, rozsáhlejší skladovací prostory a také moderní technologie, jako je například turbopec Lainox nebo konvektomat Rational pro účinnější přípravu pokrmů
zachování jejich chuťových
vlastností.

kiosek_fd5577e0


INSPIRACE PRO OSTATNÍ

IMG_20221007_131532060_HDR_feb57998

Václav Plašil, koordinátor řízení kvality lakovny

Závod Kvasiny se řadí k předním inovátorům v oboru. Jedním z nejnovějších počinů je projekt FoQus (z angl. Focus on Quality), což je pokročilá kontrola kvality hotových vozů

Čeho se chystaný projekt FoQus přesně týká?
Jedná se o automatizaci a robotizaci vizuální a funkční kontroly hotového vozu. Rozdělena je do tří hlavních oblastí. Základem je důkladná kontrola povrchu karoserie, během níž sledujeme případná poškození, která mohou vzniknout během montáže, jako jsou takzvané škráby ve vrchním laku. Druhou oblast tvoří lícování dílů: robot v předem definovaných oblastech proměří spáry a vyhodnotí, zda spasování odpovídá předpisům a očekáváním zákazníků. Třetí sledovanou oblastí je kontrola konfigurace, tedy zda jsou ve voze všechny objednané prvky výbavy, nezbytné díly a štítky, které vyžaduje homologace.

Znamená to, že výstupní kontrola bude plně robotizovaná?
Ne tak úplně, v tomto případě jsme limitováni dostupnou technologií a prostorem. Řadu kontrolních procesů samozřejmě mohou převzít stroje, zatímco lidé se mohou specializovat na přesnější část procesu. Nepůjde tedy o zcela automatizované pracoviště, ale díky robotům budeme moci zkontrolovat vozy rychleji a přesněji.

Kontrola se bude týkat všech vozů?
Ano, tímto systém projdou všechny námi vyrobené automobily, což při šíři modelové palety klade zvýšené požadavky na správné zadání dat pro jednotlivé modely.

V jaké fázi se nyní projekt FoQus nachází?
V současnosti připravujeme jeho realizaci, dosud jsme zkoušeli možnosti celého pracoviště, ověřovali jsme, co vše jsme schopni odhalit. Jelikož požadavky na výstupní kvalitu jsou značné, musíme být schopni zachytit i drobná poškození, a současně je nezaměnit například s prachovým smítkem. I z tohoto důvodu používáme technologii na bázi neuronových sítí

Z čeho se kontrolní systém skládá?
Kontrola povrchu probíhá pod statickým světelným rámem vybaveným přesnými průmyslovými kamerami. Lícování hlídají roboti, kteří mají na sobě měřicí senzor a laserovým paprskem ověřují spáry. Ověření konfigurace zajišťuje robotické rameno s kamerou a údaje se spárují s konfigurací vozu. Pokud vím, takto komplexní technologii zatím nikdo nepoužívá.

Kvasiny tedy budou první závod, který ji použije?
Přesně tak. Už jsme ji představili i kolegům v Mladé Boleslavi. Výsledky jsou velmi nadějné a její přínos by jistě ocenili i v dalších výrobních závodech, a to i v rámci celého koncernu.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2022, Kvasiny