ŠKODA AUTO vyhlašuje nové regionální grantové programy pro rok 2018

› Granty jsou součástí aktivit společnosti ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti
› Celková hodnota grantů téměř 5 milionů Kč
› 7 programů je zaměřeno na dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, podporu dětí, výsadbu stromů, bezbariérovou mobilitu a další oblasti
› V minulých letech získalo podporu vždy přibližně 100 regionálních projektů ročně
› ŠKODA AUTO se jako jedna z nejvýznamnějších průmyslových firem v České republice aktivně hlásí k tématu společenské odpovědnosti

Mladá Boleslav, 23. února 2018 – ŠKODA AUTO letos rozdělí téměř 5 milionů korun mezi uchazeče o regionální grantové programy. Tyto programy zahrnují oblasti věnované zejména dopravní bezpečnosti, podpoře komunitního života, vzdělávání a rozvoji dětí. Jedním ze známých a rozšířených projektů je „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“, v jehož rámci bylo od roku 2007 vysázeno téměř 730 000 stromů v 90 lokalitách po celé České republice. S žádostí o grant se mohou přihlásit různé nekomerční subjekty, jako například obce, neziskové organizace či školy.

„Programy jsou určeny na zlepšení kvality života především v okolí našich českých závodů, na podporu komunitního života našich zaměstnanců a jejich rodin, na zvýšení dopravní bezpečnosti a na zkvalitnění technického vzdělávání,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Právě naši zaměstnanci hrají v grantových programech důležitou roli. Mohou zprostředkovat informace obcím, kde bydlí, školám, kam chodí jejich děti, a sdružením, v nichž se sami angažují.“

Společnost ŠKODA AUTO cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i lidem žijícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120 let.

V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO pro rok 2018 vyhlašuje sedm regionálních grantových programů v celkové hodnotě téměř 5 milionů korun:
› ŠKODA dětem je program zahrnující širokou oblast podpory na pomoc dětem různých věkových skupin, například na integraci sociálně znevýhodněných dětí do většinové společnosti či výuku nadaných a znevýhodněných dětí;
› Dopravní výchova podporuje prevenci v podobě dopravní výchovy nejmenších dětí;
› Dopravní bezpečnost v obcích má za cíl zklidnit dopravu v obcích a redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilů;
› Technické vzdělávání na základních školách slouží k podpoře a popularizaci techniky a technického vzdělávání již na základních školách;
› Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom je program v jehož rámci bylo od roku 2007 vysázeno téměř 730 000 stromů v 90 lokalitách po celé České republice;
› Region bez bariér odstraňuje překážky ve veřejném prostoru, které komplikují každodenní život hendikepovaných občanů;
› Tady jsem doma, program zaměřený na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou s aktivní rolí zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO.

Vyhlášením grantových programů cílí ŠKODA AUTO na různé organizace, spolky a samozřejmě i na zaměstnance a jejich rodiny. Přihlásit se mohou obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace, základní školy, organizační složky Policie ČR či sportovní oddíly. Žádost o grant je jednoduchá a probíhá elektronickou formou. Bližší informace a přehled nezbytných údajů je zájemcům dostupný na webu. Uzávěrka přihlášek je v březnu a dubnu – dle příslušného programu.

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřuje se na čtyři priority, k nimž vedle podpory dopravní bezpečnosti a znevýhodněných dětí patří také technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. V roce 2017 bylo díky grantům podpořeno přes 100 projektů, například pořízení 3D tiskárny na výrobu pomůcek a výuku v základní škole v Rychnově nad Kněžnou, zajištění měřiče rychlosti pro zvýšení dopravní bezpečnosti ve Vrchlabí nebo spolufinancování provozních nákladů dopravy pro poskytování terénních služeb pro hendikepované občany v okrese Mladá Boleslav. Známým a rozšířeným projektem z této oblasti je „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“, z jehož podpory vznikla loni například historicky první označená ŠKODA Alej v obci Bradlec.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky