Světový den vody: ŠKODA AUTO recykluje 42 procent své roční spotřeby vody

› Spotřeba vody ve výrobních závodech díky nejmodernějším technologiím stále klesá
› Podniková strategie ,GreenFuture‘ je zaměřena na ochranu životního prostředí a na šetrné nakládání s přírodními zdroji
› Více než 1000 návrhů, podaných zaměstnanci, přitom pomáhá zlepšit ekologickou bilanci automobilky

Mladá Boleslav, 22. března 2019 – Jakožto odpovědný podnik klade společnost ŠKODA AUTO velký důraz na ekologickou výrobu vozů. Proto česká automobilka v rámci své strategie ,GreenFuture‘ provádí řadu opatření pro snižování ekologické stopy podniku. Patří sem také šetrné nakládání s přírodními zdroji. U příležitosti dnešního světového dne vody informuje ŠKODA AUTO o tom, jak pomocí nejmodernějších technologií denně šetří vodou a její využití průběžně optimalizuje.

Voda je pro výrobu vozů nezbytná, ať už jde o chlazení, filtrování nebo mytí. Proto se společnost ŠKODA AUTO upsala šetrnému nakládání s tímto cenným zdrojem. Automobilka pomocí inovativních technologií a konceptů průběžně pracuje na snižování a ekologickém řízení spotřeby vody ve svých závodech. Díky opatřením, zaměřeným na šetření vodou, která společnost ŠKODA AUTO definovala ve své strategii ,GreenFuture‘, dnes automobilka na výrobu jednoho vozu spotřebuje 1,71 kubického metru vody – oproti roku 2010 to představuje úsporu přes 38 procent . Z celkových 1,55 milionů kubických metrů vody, spotřebovaných v uplynulém roce, bylo 42 procent recyklováno.

Ve svých lakovnách například automobilka používá inteligentní čistící systémy s mimořádně jemnými membránovými filtry. V nich se použitá voda upravuje a může tak být použita vícekrát.

Zaměstnanci svým dílem přispívají k ochraně životního prostředí
Zaměstnanci automobilky kromě toho každoročně podávají četné návrhy, jak ekologickou bilanci podniku dále zlepšit. V letech 2010 až 2018 se tak sešlo více než 1.000 námětů. Realizací těchto opatření automobilka v uplynulých pěti letech zlepšila svou ekologickou stopu a kromě toho ušetřila i zhruba 9,5 milionu eur.

Strategie ,GreenFuture‘: ŠKODA AUTO se aktivně zasazuje za ochranu životního prostředí
Své ekologické aktivity rozdělila společnost ŠKODA AUTO do tří oblastí, které zastřešuje ekologická strategie ,GreenFuture‘. Oblast ,GreenProduct‘ se zaměřuje na vývoj šetrných a ekologických vozů – tedy s účinným pohonem a využitím recyklovatelných materiálů. Prostřednictvím ,GreenRetail‘ podporuje automobilka ekologické hospodaření svých prodejních zastoupení a servisních dílen. ,GreenFactory‘ zahrnuje všechny aktivity, které podnik využívá k tomu, aby vyráběla šetrně k přírodním zdrojům. Každé dva roky automobilka zveřejňuje své cíle a opatření pro ochranu životního prostředí ve zprávě o trvale udržitelném rozvoji.

Od roku 1993 vyzývá Organizace spojených národů k podpoře Světového dne vody, který se koná každoročně 22. března. Letošní motto zní „Leaving no one behind“ a zdůrazňuje, že každý člověk má právo na přístup k čisté pitné vodě. OSN pracuje mimo jiné na obnově poškozených ekosystémů a vypracovává řešení, jak pro všechny lidi na světě zajistit zásobování vodou.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky