Škoda Auto Group dosáhla v náročném roce 2022 solidních hospodářských výsledků

› Škoda Auto Group1) zvýšila v roce 2022 tržby na více než 21 miliard eur
› Provozní zisk byl významně ovlivněn finanční zátěží v důsledku války na Ukrajině a zastavením obchodních aktivit v Rusku
› Rentabilita tržeb dosáhla 3 %
› Automobilka i nadále investuje do technologií budoucnosti: 5,6 miliard eur do elektromobility a 700 milionů eur do digitalizace do roku 2027
› Výsledkům napomohlo zavedení úsporného programu Next Level Efficiency+

Mladá Boleslav, 16. března 2023 – Škoda Auto Group1) dodala v roce 2022 zákazníkům po celém světě 731 300 vozidel a meziročně zvýšila tržby o 18,5 % na 21 miliard eur (2021: 17,7 mld. eur). Situace na trhu zůstala náročná kvůli přetrvávajícímu nedostatku polovodičů, pokračujícím problémům v dodavatelských řetězcích a podstatnému nárůstu cen surovin. Díky účinným opatřením se automobilce podařilo vykázat kladný provozní výsledek ve výši 628 milionů eur (2021: 1,083 miliardy eur; -42 %), kterého bylo dosaženo navzdory finanční zátěži způsobené mimořádnými okolnostmi souvisejícími se situací v Rusku. Negativní dopady spojené s obchodními aktivitami v Rusku byly odhadnuty na téměř 700 milionů eur. Ukazatel rentability tržeb bez zohlednění mimořádných vlivů mírně překročil loňských 6,1 %, avšak po započtení těchto dopadů klesl na 3,0 %. I přes současné výzvy je automobilka nadále finančně stabilní a pokračuje v plánovaných krocích, především v rozvoji internacionalizace a výrazných investicích do elektromobility a digitalizace.

Hospodářské výsledky společnosti za rok 2022 ovlivnilo několik vnějších faktorů. Prudký nárůst cen surovin, pokračující nedostatek polovodičů a finanční zátěž spojená s válkou na Ukrajině vytvořily mimořádně náročné tržní prostředí. Díky efektivním opatřením se však celé skupině Škoda Auto1) podařilo nepříznivé dopady účinně zmírnit.

Přestože negativní vliv války na Ukrajině a mimořádné náklady vyplývající ze situace v Rusku byly odhadnuty na téměř 700 milionů eur, většina klíčových finančních ukazatelů zůstává na solidní úrovni.

Provozní zisk dosáhl v uplynulém fiskálním roce 628 milionů eur a tržby oproti předchozímu roku výrazně vzrostly na 21 miliard eur (+18,5 %). Rentabilita tržeb zůstala kladná a dosáhla úrovně 3 %, ovšem klesla o 3,1 procentního bodu, což dokládá finanční náročnost situace. Společnosti se podařilo zachovat stabilní čistý peněžní tok ve výši 489 milionů eur (2021: 554 milionů eur; -11,7 %).

„Během pravděpodobně nejnáročnějších tržních podmínek v novodobé historii společnosti dosáhla Škoda Auto velmi solidního finančního výsledku a znovu prokázala svou mimořádnou odolnost. Mnozí zaměstnanci přispěli k tomu, že jsme tento náročný rok dokázali dobře zvládnout. Velký dík patří všem 45 tisícům škodováků za jejich nasazení, ale také našim prodejcům a partnerům po celém světě. Společně jsme firmu podrželi a zajistili jsme, aby zákazníci dostali co nejvíce automobilů. V roce 2022 jsme dodali 731 300 vozů a provozní zisk dosáhl solidní výše 628 milionů eur. Děkuji rovněž našim věrným zákazníkům za jejich podporu a přetrvávající silný zájem o naše produkty, což platí zejména pro rodinu vozů Enyaq iV, jejíž prodej se vloni zvýšil o 20 %. Vedle toho výrazně investujeme do budoucnosti naší společnosti a etablujeme se na nových slibně rostoucích trzích, jako je jihovýchodní Asie a Indie. Přijímáme komplexní opatření, abychom zajistili, že Škoda Auto vyjde ze současné náročné situace ještě silnější."


Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto

Infografika: Škoda Auto Group dosáhla v náročném roce 2022 solidních hospodářských výsledků

Stáhnout PDF      Stáhnout JPG

„Podařilo se nám meziročně navýšit tržby téměř o 20 %, a to i přes poměrně nízký počet dodaných vozů. Trh je v současnosti značně deformovaný a mimořádné dopady v souvislosti se zastavením našich aktivit v Rusku negativně ovlivnily naše finanční ukazatele ve výši téměř 700 milionů eur. Všem těžkostem jsme však účinně čelili především úpravou cen, vhodným prodejním mixem a posílením obchodních aktivit v Indii. Optimalizovali jsme také fixní náklady na výrobu a administrativu, a zároveň jsme uvolnili zdroje pro další transformaci a budoucí životaschopnost společnosti. V letech 2022 až 2027 výrazně investujeme do elektrické mobility a komplexně digitalizujeme naše vozidla, což se dotkne například uživatelského zážitku našich klientů, bezpečnostních funkcí a konektivity. Aby společnost mohla od roku 2025 dosáhnout dobrých finančních výsledků a ambiciózního cíle návratnosti přes 8 %, zavedli jsme již vloni úsporný program Next Level Efficiency+."


Christian Schenk, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Financí a IT

Zajištění budoucnosti díky úsporným opatřením a rozsáhlým investicím
Společnost pokračuje v důsledné realizaci úsporného programu Škoda Next Level Efficiency+. Do roku 2027 česká automobilka vyčlenila 5,6 miliard eur na transformaci směrem k elektrické mobilitě. Ve stejném období investuje dalších 700 milionů eur do digitalizace a bude nadále pokračovat v expanzi na nových trzích.

Nejnovější výroční zpráva je dostupná na adrese http://reporting.skoda-auto.com/ a na portále Škoda Storyboard.

Škoda Auto Group1)Klíčové hospodářské ukazatele za leden až prosinec 20222)

         

2022

 

2021


změna v %
Dodávky zákazníkům   vozů   731 300 878 200 -16,7%
Dodávky zákazníkům, bez Číny   vozů   686 700 807 000 -14,9%
Výroba3)   vozů   862 000 770 600 11,9%
Odbyt4)   vozů   862 600 783 800 10,1%
Tržby   mil. eur   21 026 17 743 18,5%
Provozní výsledek   mil. eur   628 1,083 -42,0%
Rentabilita tržeb   %   3,0 6,1  
Hmotné investice   mil. eur   1 157 782 48,0%
Čistý finanční tok   mil. eur   489 554 -11,7%


1)
Škoda Auto Group zahrnuje společnosti ŠKODA AUTO a.s, Škoda Auto Slovensko s.r.o., Škoda Auto Deutschland GmbH, Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. a OOO Volkswagen Group Rus.

2) Procentuální odchylky jsou vypočteny z nezaokrouhlených čísel.
3) Zahrnuje výrobu ve skupině Škoda Auto, bez výroby v partnerských montážních závodech v Číně, na Slovensku, v Rusku a v Německu, ale včetně ostatních koncernových značek jako SEAT, VW a Audi; výroba vozů bez dílčích/kompletních sestav.
4) Zahrnuje odbyt skupiny Škoda Auto prodejním společnostem, včetně dalších koncernových značek jako SEAT, VW, Audi, Porsche a Lamborghini; odbyt vozů bez dílčích/kompletních sestav.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2022, 2023, Výroční tisková konference